Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Blandet trevirke

Mixed materials of wood

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
1149

Hva kan leveres

 • Rivingsvirke
 • Kapp
 • Transportemballasje o.l.som er rent eller overflatebehandlet med maling og lakk
 • Spon- og kryssfinerplater i små mengder (under 5 % av lasset)

 

Hva kan ikke leveres

 • Tapetrester
 • Sementrester
 • Asfaltrester
 • Gipsplaterester
 • Store mengder sponplater,
 • Brannhemmende plater
 • Laminater
 • Impregnert trevirke

 

Krav til levering

Kan ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling

Stables på pall eller oppsamling i container. Paller hentes med skapbil. Containere og komprimator transporteres med lift- eller krokbil.

 

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Kvernes og metallsepareres. Mellomlagres og transporteres i bulk til gjenvinning.

 

Gjenvinning

Energigjenvinning - brensel i biobrenselanlegg til produksjon av fjernvarme, damp til elproduksjon eller prosessdamp.

Materialgjenvinning - råstoff til trebaserte produkter som spon, bygnings- og trefiberplater.

Utsortert spiker og lignende går til materialgjenvinning.

 

Ytterligere informasjon

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser som f.eks. feilsortering.
Ingen særlige risikoforhold.