Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Rent trevirke

Untreated wood

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
1141

Hva kan leveres

Byggematerialer, emballasje, paller o.l. uten overflatebehandling. For eksempel
paller, trekasser, stenderverk, takbjelker og andre bygningskonstruksjoner

 

Hva kan ikke leveres

  • Tapetrester
  • Sementrester
  • Asfaltrester
  • Gipsplaterester
  • Store mengder sponplater,
  • Brannhemmende plater
  • Laminater
  • Impregnert trevirke

 

Krav til levering

Kan ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling

Stables på pall eller oppsamling i container. Paller hentes med skapbil. Containere og komprimator transporteres med lift- eller krokbil.

 

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Kvernes og metallsepareres. Mellomlagres og transporteres i bulk til gjenvinning.

 

Gjenvinning

BIR Bedrift har to ulike løsninger for gjenvinning:
Energigjenvinning - brensel i biobrenselanlegg til produksjon av fjernvarme, damp til elproduksjon eller prosessdamp.

Materialgjenvinning - råstoff til trebaserte produkter som spon, bygnings- og trefiberplater.
Utsortert spiker og lignende går til materialgjenvinning.

 

Ytterligere informasjon

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser som f.eks. feilsortering.
Ingen særlige risikoforhold.