Container Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Vegetabilsk fett/frityrolje

Waste cooking oil

Sist oppdatert
10. november 2020
NS-nr
1128

Hva kan leveres

Frityrolje fra restauranter, spisesteder og kaféer
Brukt vegetabilsk matolje og fett

Kan ikke inneholde

Emballasje, olje som ikke er vegetabilsk (frityrolje)

Krav

Kan ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling

Oppsamling i IBC-beholder, 200-litersfat eller i små kanner. Hentes med skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottakssted. Omlasting og videretransport til behandlingsanlegg/sluttbruker.

Gjenvinning

Materialgjenvinnes til biofyringsolje, biodiesel, teknisk olje eller biogass.

Ytterligere informasjon

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser som f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.