Hvilke avfallstyper skal vi kildesortere? Hvordan bli miljøsertifisert? Vi ønsker å bli mer bærekraftig, hva gjør vi?

Stadig flere bedrifter ønsker vår rådgivning om alt fra kildesortering og riktig avfallsutstyr til hvordan de kan styrke arbeidet med bærekraft og sirkulær økonomi. Mange velger også å implementere dette i sine strategier.

Vi kan se på avfallsløsningen i praksis og hvordan vi best mulig kan ivareta avfallets interne verdikjede slik at dere leverer så gode råvarer som mulig. En tydelig og brukervennlig avfallsløsning fører til bedre sorteringsgrad.

Sammen kan vi også gå dypere til verks, og se på hva bedriften kjøper inn og hvilken emballasje dette kommer i. Et godt eksempel er det som kjøpes inn til kjøkkenet – her kan man finne mye engangsemballasje og emballasje som er lite egnet for materialgjenvinning. Ved å identifisere disse emballasjetypene, kan bedriften etterspørre produkter med mer bærekraftig emballasje fra sine leverandører.

Hvilket utstyr bedriften trenger avhenger av flere faktorer, blant annet fysisk plass og økonomi. Kanskje er det tilstrekkelig med beholdere og et plaststativ. Andre ganger kan det være hensiktsmessig med presser, komprimatorer og containere.
Hvis bedriften holder til i Bergen sentrum, kan det være aktuelt å koble seg på bossnettet, som transporterer avfall underjordisk – helt utslippsfritt! 
I tillegg har vi andre nedgravde løsninger som bunntømte containere, nedgravde beholdere (Lift-O-Mat) eller komprimatorer (Quadromat).

Mange bedrifter er eller ønsker å bli miljøsertifisert som Miljøfyrtårn, med ISO 14001 eller andre sertifiseringer. Kanskje skal du bygge et bygg som skal oppnå et visst BREEAM-nivå? Vi har god erfaring med hvordan avfallsløsningene bidrar til miljøsertifiseringene.

Enten det er en mindre avfallsløsning eller et større bærekraftprosjekt, hjelper vi deg gjerne!