En stor ryddecontainer passer fint når du har større prosjekter eller dugnad i nabolaget. Og med fast pris får du ingen overraskelser.

Her kan du kaste sofaer, stoler og bord, senger og madrasser. Eller kanskje du har et par gamle og ødelagte ski, en sykkel, barnevogn eller bokhylle du ønsker å bli kvitt?

Vi ønsker ikke farlig avfall, spesialavfall eller elektronisk avfall i disse containerne. Dette fordi det kan skape farlige situasjoner som brann eller utslipp. Men vi har løsninger og utstyr for dette også, så det er bare til å kontakte oss. I tillegg kan du som privatperson levere dette på gjenvinningsstasjonene.

Hva kan du kaste i en ryddecontainer?

Det er mye som kan kastes i en ryddecontainer, men ikke alt. For mer informasjon om hva som ikke skal i containeren, se blandet avfall til sortering.

Fast pris – hva er inkludert?

Prisen gjelder åpen eller lukket (låsbar) container, utkjøring og henting/tømming og behandling/sortering av avfallet. Du kan ha den i inntil 4 dager. 

Hengelåser følger ikke med. Det trengs 3-5 hengelåser avhengig av containerens størrelse.

Fast pris gjelder innenfor Bergen kommune.