Hos BIR Bedrift kan du leie container til ditt neste prosjekt hjemme.

Dersom du har mye forskjellig avfall å kaste så anbefaler vi en ryddecontainer til fast pris. Ryddecontainer kan fylles med blandet avfall. Vi sorterer det etter henting og gjenvinner det som kan gjenvinnes. Alt til en fast pris du kjenner til på forhånd.

For containere til andre avfallstyper som for eksempel hageavfall, trevirke eller takstein, kan du bruke veilederen på denne siden til å finne riktig container.