Skal dere ha dugnad i borettslaget, rydde boder, eller kanskje gjøre fellesarealer ekstra fine til 17. mai?

Til opprydning i borettslaget vil vi anbefale en eller flere ryddecontainere til fast pris. Avfallet blir sortert maskinelt på anlegget vårt etter henting for å sørge for at vi gjenvinner det som kan gjenvinnes. Alt til en fast pris dere kjenner til på forhånd.

Skal dere levere sortert avfall som for eksempel hageavfall, trevirke eller takstein, bruk gjerne bestillingsveilederen på denne siden for å finne riktig løsning.