Da Sandven British Cars Bergen flyttet fra Midttun til Kokstad i april 2019, byttet de også leverandør av avfallsløsninger. Med BIR Bedrift som totalleverandør er arbeidshverdagen på bilverkstedet blitt enklere og mer miljøvennlig.

– For oss på verkstedet er det viktig å ha en leverandør som kan hjelpe oss å bli kvitt alle typer avfall – alt fra spillolje til ulike væsker og batterier, restavfall og store mengder papp. Vi har valgt BIR Bedrift, ettersom de leverer alle løsningene vi trenger, sier Ståle Skage, service manager i Sandven.

Sandven bruker flere ulike avfallsløsninger, og alle er i bruk daglig. Blant dem som brukes aller mest, er plaststativene, stålcontaineren, miljøcontaineren for blant annet spraybokser, batterier, olje- og dieselfilter, og pappressen. Med delelageret følger det mye papp, og det er ofte behov for tømming.

– Om vi har mye papp eller plast, ringer vi og gir beskjed, og avfallet hentes samme dag. Vi er veldig fornøyde med hvor effektivt dette er.

På verkstedet er de opptatt av ryddighet og renhet. Pappen er klar til henting, og Ståle er svært fornøyd med hvor raskt og effektivt dette foregår.

Sparer tid

Med de nye løsningene sparer mekanikerne også tid, og ikke minst er verkstedet blitt mer miljøvennlig. Tidligere hadde verkstedet én felles container for plast og restavfall, mens de nå har egne stativer for plast.

– Vi er blitt flinkere til å sortere, fordi løsningene ligger mer til rette for det nå. Det er ikke langt for mekanikerne å gå for å kvitte seg med avfall, så de slipper å samle det i et hjørne. Dette er viktig både for effektiviteten og miljøet.

Mekanikernes arbeidshverdag er blitt enklere, med kort vei til avfallsløsningene.