Det er flere fordeler med en stor emballasjepresse. Pressen kan brukes til både papp og plast, og komprimerer store mengder på kort tid, slik at arbeidsmiljøet holdes ryddig.

Signo Dokken AS er blant våre kunder som har mye pappemballasje. Arbeidsmarkedsbedriften gir arbeid til døve/hørselshemmede og døvblinde i bergensområdet. Blant arbeidsoppgavene er pakking av frukt til ulike bedrifter, noe som vil si at det blir mye pappemballasje å kvitte seg med.

Steinar, som er døvblind, trives godt i rollen som «pappressesjef». Han samler inn papp fra både fruktpakkingen og Signo Dokkens leietakere, som han deretter kaster inn i maskinen. Både Steinar og pressen er svært effektive. Steinar passer på at papp raskt kommer seg inn i pressen, slik at arbeidsplassen holdes ryddig og ingen snubler i eskene.

- Vi har hatt denne pressen i et halvt års tid, og jeg lærte veldig raskt å bruke den, forteller han.

Emballasjepressen har tre knapper på sidene. En for pressing, en for å ta ut papp og en nødstopp. Presseknappen har et lys, som Steinar er avhengig av. Når dette lyset blinker, vet han at maskinen er ferdig å presse. Da kan han åpne døren og legge inn mer papp.

Tidligere hadde Signo Dokken en utendørs komprimator. Denne tok opp en hel parkeringsplass, og ettersom den begynte å bli gammel, var det ikke alltid pappen holdt seg tørr. Med den nye emballasjepressen som kan stå innendørs, er disse utfordringene løst. Steinar setter også pris på å slippe å gå ut med papp i regnvær.

- Denne pressen er mye bedre. Jeg opplever den som enkel og trygg å bruke.

Steinar jobber med pappressen

Steinar jobber effektivt med å plassere pappesker i pressen, og opplever den som svært brukervennlig.

Signo Dokken leverer 750 fruktkurver i uken til bedrifter i bergensområdet. Det følger mye papp med frukten som skal pakkes.

Signo Dokken har emballasjepressen Bramidan X25 med en trykkraft på 25 tonn. Pappballene som kommer ut veier 300 kg, og BIR Bedrift henter seks baller om gangen.