Med en beholderpakke fra BIR Bedrift får du en ferdig løsning som lar bedriften sortere restavfall og papir/papp til en fast og rimelig månedlig pris.