Lei container Velg avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Blandet avfall til sortering

Mixed unsorted waste

Sist oppdatert
31.juli 2020
NS-nr
9912

Hva kan leveres

Blandet avfall som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning

 

Krav

Følgende avfall skal ikke i blandet avfall til sortering:

 • Farlig avfall
 • Asbestholdige materialer
 • Impregnert trevirke
 • Olje
 • Maling
 • Kjemikalier
 • Brann- og eksplosjonsfarlige materialer (bl.a. gassbeholdere)
 • Alle typer batterier
 • Lysstoffrør
 • EE-avfall
 • Smittefarlig avfall
 • Kjøkken/matavfall og annet våtorganisk avfall
 • Gips

Innsamling

Oppsamling hovedsakelig i container.
Kan også lagres på pall eller i palleboks.
Transporteres med liftbil, krokbil eller skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak. Utsortering av gjenvinnbare avfallsfraksjoner for kverning, balling og omlasting før transport til videre behandling.

Avfall som ikke kan material- eller energigjenvinnes leveres til godkjent deponi.

Gjenvinning

Avfallstyper som sorteres ut til materialgjenvinning går til respektive materialgjenvinningsløsninger, mens brennbart restavfall går til energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.