Tett beholder på ca 25L for oppsamling av mindre mengder farlig avfall som kjemikalier, maling, lim, lakk, småbatterier og spraybokser.

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig slik at miljøgifter ikke sprer seg og skader natur og liv. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.
Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjente mottak. BIR Bedrift kan bistå din virksomhet med rådgivning, deklarering og henting av farlig avfall.