Boks på 4L for oppsamling av kanyler. Engangsboksen er tett og utformet i hard plast. For henting, kan man kan plassere 4 stk kanylebokser i 1 stk Gul boks 30L til smittefarlig avfall.

Smittefarlig avfall er avfall som typisk kommer fra helseinstitusjoner som legekontor eller tannlegekontor, med risiko for smitte. Dette kan for eksempel være sprøytespisser, blodtilsølte bandasjer eller prøverester. Denne avfallstypen skal behandles på en måte som reduserer smittefaren for de som håndterer det.

Vi tilbyr tette beholdere som er spesielt egnet for smittefarlig avfall. Alle typer beholdere må merkes med nøyaktig innhold. Smittefarlig avfall hentes etter bestilling eller på fast frekvens.