Gul boks på 30 eller 50 liter til smittefarlige, stikkende og skjærende gjenstander som blodtilsølte bandasjer, sprøyter og annet medisinsk utstyr. Engangsboksen er tett og utformet i hard plast.

Smittefarlig avfall er avfall som typisk kommer fra helseinstitusjoner som legekontor eller tannlegekontor, med risiko for smitte. Dette kan for eksempel være sprøytespisser, blodtilsølte bandasjer eller prøverester. Denne avfallstypen skal behandles på en måte som reduserer smittefaren for de som håndterer det.

Vi tilbyr tette beholdere som er spesielt egnet for smittefarlig avfall. Alle typer beholdere må merkes med nøyaktig innhold. Smittefarlig avfall hentes etter bestilling eller på fast frekvens.