Som Vestlendingenes egen miljøbedrift vil vi bevare verdiene i vårt område og ha en bærekraftig tilnærming til våre oppgaver.