Som Vestlendingenes egen miljøbedrift skal vi bidra til å bevare verdiene i vårt område, og ha en bærekraftig tilnærming til våre oppgaver - både når det gjelder økonomi og miljø.