Se om det blir endringer i hentedag i ditt område ved jul og nyttår.

Opprinnelig hentedag

Restavfall

 • Ingen endringer

Papir og papp

 • Ingen endringer

Matavfall

 • Ingen endringer

Glass- og metallemballasje

 • Ingen endringer

Risikoavfall

 • Alle områder Ny hentedag: 30 desember

Restavfall

Bergen

 • Åsane og Arna Ny hentedag: 31/12
 • Øvrige bydeler uberørt

Omegn

 • Bjørnafjorden (Os), Samnanger og Vaksdal Ny hentedag: 31/12
 • Øvrige kommuner uberørt

Papir og papp

 • Ingen endringer

Matavfall

 • Alle områder Ny hentedag: 23/12

Glass- og metallemballasje

 • Ingen endringer

Restavfall

Bergen

 • Åsane og Arna Ny hentedag: 28/12
 • Alle andre bydeler Ny hentedag: 22/12

Omegn

 • Kvam Ny hentedag: 29/12
 • Askøy Ny hentedag: 30/12
 • Øvrige kommuner uberørt

Papir og papp

Bergen

 • Alle områder Ny hentedag: 22/12

Omegn

 • Ingen endringer

Matavfall

 • Alle områder Ny hentedag: 23/12

Glass- og metallemballasje

 • Ingen endringer

Restavfall

 • Ingen endringer

Papir og papp

 • Ingen endringer

Matavfall

 • Ingen endringer

Glass- og metallemballasje

 • Ingen endringer

Restavfall

Bergen

 • Åsane og Arna Ny hentedag: 28/12
 • Alle andre bydeler Ny hentedag: 29/12

Omegn

 • Kvam Ny hentedag: 29/12
 • Askøy Ny hentedag: 30/12
 • Øvrige kommuner uberørt

Papir og papp

Bergen

 • Alle bydeler Ny hentedag: 29/12

Omegn

 • Osterøy og Vaksdal Ny hentedag: 8/1
 • Øvrige kommuner uberørt

Matavfall

 • Alle områder Ny hentedag: 31/12

Glass- og metallemballasje

 • Ingen endringer