Her finner du tømmeplan for ditt område.

Kunder i kommunene utenfor Bergen finner sin tømmedag øverst i tømmeplanen for sitt område.

I Bergen har vi flere ulike ruter, du må derfor kjenne til hvilken ukedag og ukefarge vi tømmer for å få nytte av tømmeplanen. Informasjon om tømmedag får du ved å kontakte kundesenteret vårt.