Av og til kan det lønne seg å klemme til – mer plass, lavere kostnader

En komprimator er en container som presser sammen avfallet slik at kapasiteten øker og tømmefrekvens kan reduseres betydelig. Dette gir både miljøgevinst og lavere transportkostnader.

Har dere store mengder av en type avfall som restavfall, papp eller plast kan komprimator være løsningen for dere. Vi samarbeider med ledende utstyrsleverandører og kan tilpasse løsning til ditt behov. 

Utstyret kan kjøpes eller leies. Moderne komprimatorer kan gi flere fordeler, som for eksempel:

Innkastluke med adgangskontroll og veieløsning

  • Perfekt for senterløsninger med felles avfallsløsning
  • Rettferdig fordeling av kostnader basert på antall kilo den enkelte leverer
  • ID-systemet sørger for at uvedkommende ikke får tilgang
  • Brukere har tilgang 24/7

Automatisk varsling

  • Minimerer nedetid
  • Varsler transportør når det nærmer seg tid for tømming
  • Varsler dersom maskinen skulle ha et problem

Løftevender

  • Beholdere tømmes i komprimatoren maskinelt
  • Løftevender er HMS-vennlig – ingen tunge løft for ansatte eller brukere